TerritoriVR

Termes i condicions

Última modificació: 14/07/2022


Definicions

 1. “Territori VR”: significa la ubicació rellevant on el client ve a jugar al joc.
 2. “Client”: qualsevol persona física o jurídica que hagi subscrit un acord amb Territori VR en vista a l’ús de les instal·lacions de Territori VR.
 3. “Participant”: significa qualsevol persona que participa en el joc.
 4. “Joc”: significa els Jocs de realitat virtual que es juguen a les instal·lacions de Territori VR.
 5. “Propietat”: significa la propietat en la qual es juga al Joc.
 6. “Compensació”: Significa el preu total que paga el Client per a si mateix (i qualsevol Participant) per a participar en el Joc.

Termes i condicions aplicables

 1. Aquests termes i condicions s’apliquen a qualsevol acord que Territori VR faci, així com a qualsevol participació en el Joc. Aquestes condicions prevalen sobre qualsevol altre conjunt de termes que pugui utilitzar qualsevol Client, tret que s’acordi el contrari.
 2. Es considera que qualsevol persona admesa a la Propietat o ubicada a la Propietat sense permís de Territori VR coneix i accepta aquests termes i condicions.

Pagament i reserves

 1. El pagament s’ha de fer abans que el Client (i els Participants que l’acompanyin) utilitzi qualsevol instal·lació i equipament de Territori VR.
 2. Pots trucar-nos per conèixer la disponibilitat de les sales, però no podem assegurar que continuïn lliures el dia i hora que t’interessi si no realitzes prèviament la reserva.
 3. Les reserves es poden realitzar a través de la nostra pàgina web, dels nostres canals de contacte o passant amb antelació pel recinte de Joc.
 4. En el moment de realitzar la reserva serà requisit indispensable efectuar el pagament de la mateixa per tal de confirmar-la. En cas de no efectuar el pagament, la reserva serà anul·lada automàticament.
 5. Territori VR es reserva el dret de combinar diverses reserves en una mateixa hora de Joc. No hi pot haver garanties que un(s) Participant(s) tingui(n) totes les sales en exclusiva tret que s’efectuï el pagament del nombre màxim de places (6).
 6. A l’inici de cada sessió s’inclou una explicació de l’ús dels equips de realitat virtual d’uns 15 minuts de durada. Aquesta explicació és obligatòria per a tots els Participants al Joc i prèvia a l’inici del Joc.
 7. Si el Client no arriba a temps, no es pot garantir que pugui jugar al Joc durant el període reservat.
 8. Territori VR no està obligat a permetre que un Participant que no arribi a temps pugui participar en el Joc.
 9. En cap cas s’ampliarà el temps de reserva si el motiu està relacionat amb l’arribada tardana a les nostres instal·lacions de tots o algun membre de la reserva.
 10. En cas d’arribar amb deu minuts o més de retard, sense previ avís, la reserva es donarà per cancel·lada sense opció a reemborsament ni canvi de data.

Cancel·lacions

 1. Les cancel·lacions de reserves confirmades es poden realitzar a través de les nostres vies de contacte o enviant-nos un correu electrònic a hola@territorivr.com indicant el codi de la reserva.
 2. La nostra política de cancel·lacions / reemborsaments respecte de la data de la reserva és la següent:
  Temps de la sol·licitudPolítica de cancel·lació
  48 hores d’antelació o mésReemborsament íntegre de la reserva o canvi de data gratuït.
  De 48 a 24 hores d’antelacióCanvi de data sense cost addicional.
  Menys de 24 d’hores d’antelacióNo es permeten reemborsaments ni canvis de data de la reserva.
 3. En cas de reemborsament, es retornaran els diners amb el mètode emprat per al pagament.
 4. En cas de reemborsament de reserves realitzades amb targetes regal, es reemborsarà l’import a la targeta regal.
 5. En cas de canvi d’hora o data de reserves amb codi promocional estacional, s’haurà d’abonar l’import descomptat de la promoció.

Drogues i alcohol

 1. Es prohibeix l’ús i la tinença d’alcohol, drogues toves i dures. Si es troben aquests mitjans entre els Participants, independentment del seu propi ús o propòsits comercials, això significa l’eliminació immediata de la reserva sense dret a reemborsament ni canvi de data i la denegació definitiva de l’accés a les instal·lacions de Territori VR.
 2. Si el personal de Territori VR sospita de la tinença o ús de drogues d’un Participant o si un Participant és sospitós dins de les nostres instal·lacions, Territori VR es reserva el dret de denegar l’accés immediat al Participant i l’eliminació immediata de la seva reserva sense dret a reemborsament ni canvi de data.

Pertinences i roba dels clients

 1. Els objectes perduts s’han de lliurar al personal de Territori VR
 2. Territori VR no es fa responsable de la pèrdua de roba o altres béns pertanyents a un Client o Participant. Les peces de roba o propietats que s’hagin descuidat els Participants es conservaran durant un període de dos mesos. Passat aquest període, aquests objectes seran llençats.

Seguretat

 1. Els Clients i els Participants poden haver d’identificar-se. Ja sigui per a validar les dades de la reserva com per a verificar l’edat dels Participants.
 2. Tothom està obligat a seguir en tot moment les instruccions del personal de Territori VR.
 3. En relació amb la seguretat, s’han instal·lat càmeres visibles i no visibles dins de l’edifici. Els enregistraments fets amb aquestes càmeres no es comparteixen amb tercers i es conserven durant un temps limitat, excepte en la mesura que els enregistraments siguin necessaris per detectar possibles pertorbacions, violacions de la llei o qualsevol altre comportament indesitjable. En acceptar aquestes condicions, els Clients i els Participants accepten que es puguin fer imatges seves per les raons esmentades.

Responsabilitat

 1. Accedir a les instal·lacions de Territori VR és per a tothom sota la seva pròpia responsabilitat.
 2. Queda exclosa qualsevol responsabilitat de Territori VR pels danys que pateixin els Clients o Participants.

Responsabilitat dels clients i dels participants

 1. En cas de mal ús de les instal·lacions  o equips, Territori VR es reserva el dret d’aturar/cancel·lar la partida sense dret a reemborsament ni canvi de data. Entenent com a mal ús:
  1. Danyar o deteriorar els equips/instal·lacions més enllà de l’ús normal d’aquests.
  2. Vessar líquids o restes de menjar per les instal·lacions o equips.
  3. Utilitzar els equips amb les mans brutes de menjar, greix, etc.
  4. L’entrada de menjar i beguda per al seu consum dins del local.
  5. Utilitzar els equips amb evidents símptomes d’embriaguesa o consum d’estupefaents.
 2. Els Clients i els Participants responen solidàriament dels danys derivats de la pèrdua, robatori o danys a la Propietat o als béns de Territori VR i tercers.
 3. Pel que fa als materials que han d’utilitzar el Client i els Participants durant el Joc, s’haurà de Compensar els imports dels següents equips en cas de pèrdua, robatori o danys: Cablejat, Ordinadors, Controladors HTC Vive Pro, Ulleres HTC Vive Pro, sensor de posició i pantalles.
 4. El Client indemnitzarà a Territori VR per les reclamacions relacionades amb danys causats pels seus acompanyants, (també) fruit de qualsevol acte o omissió, que estiguin a les instal·lacions de Territori VR amb el permís del Client.
Qui pot participar?
 1. Els Participants han de ser majors de vuit anys el dia de la participació. Els Participants menors de setze anys han d’anar acompanyats en tot moment d’un adult.
 2. No recomanem participar de l’experiència a aquells que:
  1. Han tingut episodis d’epilèpsia.
  2. Pateixen malalties cardíaques o altres afectacions mèdiques greus.
  3. Pateixen problemes de salut mental greus.
 3. Algunes persones (1 entre 4000) poden patir marejos severs, convulsions, convulsions epilèptiques o desmais provocats per flaixos de llum o patrons. Aquestes convulsions són més freqüents en nens i joves menors de 20 anys. Qualsevol persona que hagi tingut una convulsió, una pèrdua de consciència o un altre símptoma relacionat amb una afecció epilèptica hauria de consultar un metge abans de jugar a jocs de realitat virtual.

Targetes regal

 1. El període de validesa de les targetes regal és de dotze mesos a contar a partir de la data d’enviament de la targeta. A partir d’aquella data la targeta regal passarà a expirada i ja no serà vàlida.
 2. Les targetes regal no es poden aplicar en reserves ja confirmades.
 3. Les targetes regal han de ser indicades abans d’efectuar el pagament de la reserva. Sigui per internet, per telèfon o presencialment.
 4. En cap cas s’acceptarà el reemborsament del saldo de les targetes regal.
 5. Les targetes regal no poden ser emprades per adquirir altres targetes regal.

Situacions especials

 1. En cas que algun problema tècnic en les nostres instal·lacions impossibilités continuar amb la sessió de Joc, s’oferirà un canvi de data totalment de franc.
 2. Territori VR es reserva el dret de cancel·lar i reemborsar els diners amb qualsevol antelació en cas que, per qualsevol circumstància, no es pogués oferir un servei òptim.

Modificacions dels termes i condicions

 1. Territori VR està autoritzat a canviar aquests termes i condicions.

Llei aplicable

 1. Aquest contracte està regit per la llei espanyola, que serà d’aplicació en assumptes no tractats en aquest contracte en la seva interpretació, validesa i execució.
 2. La Generalitat de Catalunya ofereix una plataforma per a la resolució alternativa de conflictes, a la qual pots accedir aquí: http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/. Si vols comunicar-nos qualsevol assumpte, si us plau, posa’t en contacte amb nosaltres.